10 % از پرداخت بابت هر خرید به کیف پول شما برای خرید بعدی اضافه میگردد

A GOOD SCENT BRINGS HEALTH AND WEALTH

Since 1987

یک عطر خوب

ثروت و سلامتی می آورد

 

رزمونت با بهره گیری از تجربه، نو آوری و خلاقیت، با بهترین اسانسها و مواد اولیه اروپایی از سال 1987 میلادی کار خود را به صورت ساخت عطر های سفارشی و اختصاصی برای سلبریتی های ترکیه در این کشور آغازنموده است
مدیران و صاحب امتیازان این برند بر این باورند که یک عطرخوب ثروت و سلامتی می آورد و با این دیدگاه کار خود را آغاز کرده و تا امروز موفقیتهای زیادی کسب نموده اند.
امید که محصولات رزمونت بتواند در زندگی شما نیز ثروت و سلامتی را جاری نماید

گالری محصولات رزمونت

نظرات

مشتریان ما

سفارش عطر اختصاصی

شما هم می توانید مانند خیلی از سلبریتی ها عطر اختصاصی خود را داشته باشید و بوی آن مهری باشد بر حضور شما در یک مجلس و فرمول آن همیشه یک راز باشد بین شما و رزمونت.

از تخفیفات با خبر شوید

پست الکترونیکی خود را وارد کنید تا شما را از تخفیفات ماهانه مطلع کنیم.

download
در گاه پرداخت زرین پال
درگاه پرداخت امن نوین پال

Selling turkiye

Selling iran

Perfume has a long antiquity that dates back to the glorious days of the ancient Egypt. The best and most appreciated perfumes come from the land of Pharaohs. The pharaohs tied the perfumes to Egyptian gods and discovered their positive effects on the human beings’ health and wealth.

Parfüm uzun bir geçmişe sahiptir. Eski Mısır’ın şanlı günlerine kadar uzanır. En iyi ve en çok takdir edilen parfümler Firavunlar diyarından gelir. Firavunlar, parfümleri Mısır tanrılarıyla ilişkilendirdiler ve parfümlerin insan sağlığı ve varlık üzerindeki olumlu etkilerini keşfettiler.

للعطور سابقة طویلة جداً.سابقتها ترجع إلی أیام مصر القدیمة الباهرة. یجي ء أفضل العطور و أکثرها إستحساناً من أرض الفراعنة. إنّ الفراعنة تربطون العطور بأرباب أرض مصر .فکشفوا آثارها الإیجابیة علی صحّة الجسم و الثروة لدی الإنسان .

香水有着悠久的历史,可以追溯到古埃及的辉煌岁月。最好和最受欢迎的香水来自法老王的土地。法老将香水与埃及神灵联系在一起,并发现它们对人类健康和财富有积极影响。