برای ارسال هدیه فیزیکی به دیگران از منو ، محصول خود را انتخاب نموده و در هنگام تسویه حساب و ثبت سفارش تیک هدیه به شخص دیگر را فعال نموده و مشخصات را تکمیل نمایید . کالا برای ایشان از طرف شما ارسال میگردد .